Kiểm tra bảo hành

Hướng dẫn: Khách hàng nhập mã đơn hàng và ấn kiểm tra để xem thông tin bảo hành như tên, địa chỉ, thời gian bảo hành còn lại…

Nếu phát hiện sai xót hoặc chưa có thông tin bảo hành trên hệ thống vui lòng liên hệ bộ phận bán hàng để được cập nhật kích hoạt thông tin bảo hành điện tử.

Cám ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm của Invitek!

Đang kiểm tra...